Geschiedenis
Klein Heideveld is in 1926 gebouwd. Na de oorlog is het huis altijd gebruikt voor sociale en diaconale projecten. Stichting Paaslicht heeft na de oorlog het huis gebruikt voor opvang en geestelijke toerusting van mensen. In de jaren ’90 heeft Siza het Dorp een woon werkgemeenschap voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. In 2002 zijn wij in het huis gekomen met als doel een woongroep te starten met daarnaast drie gastenkamers voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hadden. In de afgelopen jaren hebben veel mensen gebruik gemaakt van dit bijzondere huis!

Heden
Klein Heideveld bestaat uit verschillende zelfstandige woonruimtes. Wonen op Klein Heideveld is wonen met een plus. We eten regelmatig samen en delen het leven. Samen vormen woongroep die oog heeft voor elkaar en de mensen om ons heen. Rondom het huis zijn verschillende mensen die door de activiteiten van Talent regelmatig aanschuiven en meeleven.